Деловни информации

Основни информации и карактеристики на Општина Велес

Инфраструктура

  • сообраќајна
  • енергетска

Урбанистички планови

Индустриски зони

Регистрација на фирма

  • упис на ТП
  • упис на ДОО/ДООЕЛ

Бизнис олеснувања