logo na opstina velesdesign

Локална власт
Урбани и месни заедници
Населени места
Архива на настани
Архива на документи

Отчет за работата на Општина Велес за 2013 година

 

 

  

Број на посети:

Вработување во Општина Велес
Вработувањето на државни службеници во Општина Велес се врши по пат на јавен оглас согласно Законот за државни службеници  (Пречистен текст) објавен во Службен весник на Република Македонија број 108/2005 и Правилникот Правилник за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници (објавен во Службен весник на Република Македонија број 85/2005). Постапката за вработување се реализира преку Агенцијата за државни службеници на Република Македонија.


Повеќе информации на www.ads.gov.mk

 Прописи кои престанале да важат 
Има 17 гости присутни

Visit Veles

 

ЈКП Дервен - Велес


Valid CSS!